Şirketlere Atanan Kayyumların Görevleri

Girişimci ruhlu birey şirket kurmak istedi, bu iş için yeteri sermayesi varsa ve şirket tipine de karar verdi ise şirket tipine göre gerekli olan belgelerin toparlaması lazımdır. Resmileşmek İçin toparlanan belgelerin onay ve noter işlemlerinin halledilmesi, daha sonra bir mali müşavir ile anlaşılmalı, şirketin var olan özelliklerine göre sözleşme yapılması,  vergi dairesi işlemlerinin halledilmesi gerekir, çünkü her şirketin ayrı bir vergi numarası vardır. Bunlar ile birlikte ticaret sicil memurluğuna gerekli istenen evraklarla birlikte gidilmesi, imza sirküleri ve defter tasdiki işlemlerinin yapılması ve işe başlama bildirimini yapmaları gerekmektedir.

Kayyum; belli bir malın kişi veya kişiler tarafından yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kişi demektir. Kayyum atanması devlet aracılığı ile yapılır ve gerek görülen yerlerde, şirketleri daha önceki yetkileri elinden alınır ve bu elinden alınan tüm yetkiler devlet tarafından, mahkemelerde kayyuma devredilir.  Artık bu yetkiler kamu vasidir. Yani atanan kayyum artık, o şirketin tek yetkilisi konumuna gelmiştir.

Kayyum atanması,  aslında ihtiyaç duyan şirketlerin veya hak sahiplerinin korunması tedbirinin alınması kararıdır. Kayyumu tek yani salt bir gözlemci olarak düşünmemek gerekmektedir. Çünkü kayyum için temsil, yönetim, denetim gibi görevlendirmelerin olduğu söylense de, kayyumun atandığı şirkette temsilde kısıtlama var olmasından dolayı temsil yetkisi kayyumundur.  Yönetim yetkileri de eski yöneticilerden alınır be bu yetki de kayyuma verilir. Atanılan mahkemenin taleplerine göre, geçmiş ve geleceğe dönük tüm denetim yetkisi kayyuma verilir. Kayyuma geçen şirketler, iflasta olan şirket veya tasfiye halinde şirket olarak görüldüğünden dolayı hiçbir kamu İhalelerine katılamazlar. Aynı zamanda yurtdışı iş anlaşmaları da yapamazlar.

 

Kayyum,  atandığı şirketlerin veya özel kurumların yasalarda belirlenen suçlarını, usulsüzlükleri yaptıklarına dair suçlar mahkeme tarafından karar verilinceye kadar görev yapar. Mahkemede şirketlerin suç teşkil etmediği kararı verilirse veya verilen görevler tam olarak tamamlanırsa kayyumun görevi de bu sayede sona ermiş olur. Kayyum, şirketlerin mevcut durumlarından daha iyi konuma gelmesini, eğer iflas sürecindeyse bu iflas süreçlerinin tamamlanmasını, şirketin mali durumunun düzelmesini gibi durumlarda görevini bitirmiş olur ve eski görevine geri döner.

Şirket Kurmak

Şirket nasıl kurulur? Sorusuna cevap olarak yeni iş kurmak isteyen şirket sahipleri yeni şirket kurumu adımlarında şirket yönetimi tarafınca yeni şirket kriterlerini belirleyecektir. Hazırlan bu hususlar Fonun ilişki olduğu bakanın onayına sunulması halinde onay beklenilir.

Bakanın onay vermesi ile birlikte yeni şirket kurulması özen ile gerçeklemiş olacaktır. Tescile tabi tutulan tüm detay, vergi, resim ve harcamadan muaf tutularak ilgili olan ticari sicile resmen tecil ve ilan olunmuş olacaktır. Bu fıkra uyarınca yapılacak yeni şirket kurumu işlemlerine ilişkili mevzuata tabi olmaksızın uygulamaya konularak, yeni iş kurmak böylelikle gerçekleşmiş olacaktır.

Leave a Reply